Andels bikupa Ulvhild Slutsåld för 2024

SEK 650.00

Andels Bikupa Ulvhild är placerad invid Niagara bäcken. Niagara bäcken rinner ut i havet I Viken. Det är väldigt viktigt att bina har tillgång till vatten och här har dom det naturligt och nära eftersom bikupan är placerad invid bäcken.Man räknar med att ett bisamhälle behöver ca 30 l vatten under sommaren, Vattnet hämtar de hem till bikupan och blandar med pollen som de matar sina larver med. Finns även många vilda blommor som växer på kanterna i bäcken ett stort fält med maskrosor finns det också och även björnbär i en stengärsgård intill.